بازنگری بحث‌های نظری جنبش زنان

 

 

بازنگری بحث‌های نظری جنبش زنان

در کنفرانس‌های بنیاد پژوهش‌های زنان ایران

مهناز متین

عکس روی جلد برگرفته از تارنمای DW

روی جلد و برگ‌آرایی: بنفشه مسعودی

چاپ اول: پاریس، بهار ۱۴۰۰ خورشیدی (۲۰۲۱ میلادی)

شابک: 6-5-9980861-0-978

 

 

 

 

 

برای دریافت

 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

Comments are closed.