محسنی اژه‌ای؛ از بازجویی در دهه ۶۰ تا نشستن بر کرسی قاضی القضات

علیه فراموشی

محسنی اژه‌ای؛ از بازجویی در دهه‌ی ۶۰ تا نشستن بر کرسی قاضی القضات

گفتگو با ناصر مهاجر

۲۸ تیر ۱۴۰۰ / ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۱
برگرفته از: تارنمای رادیو زمانه

در تلگرام Smiley face

نقطه و شما


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


Comments are closed.