کشتار زندانیان سیاسی در دهه‌ی شصت خورشیدی

  • در سی و سومین سال‌گشت تابستان ۶۷ در سوئد
  • در سی و سومین سالگشت کشتار تابستان 67 – مهاجر و نیکفر
  • سی و سومین سال گشت کشتار تابستان 1367
  • هفتمین گردهمائی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی هانوفر/آلمان
  • بیست و چهارمین گردهمایی درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران
  • بازخوانی دهه‌ شصت و کشتار زندانیان سیاسی
  • مراسم بزرگداشت بانو فروغ تاجبخش (مادر لطفی)

Comments are closed.