تحول مفهوم تئوری انقلاب، سخنرانی مهرداد وهابی در سمینار کانون کنشگران هانوفر
تحول مفهوم تئوری انقلاب، سخنرانی مهرداد وهابی


در سمینار کانون کنشگران هانوفر


به مناسبت ۴۲مین سالگرد انقلاب بهمن

گفتار نخست: ترازنامه‌ی مطالعات بین‌رشته‌ای پیرامون انقلاب
(۲۰ فوریه ۲۰۲۱)

در یوتوب Smiley face

فایل صوتی گفتار نخست

پرسش و پاسخ

گفتار دوم: مروری بر تحول مفهوم انقلاب طی چهار دهه اخیر
(۲۷ فوریه ۲۰۲۱)

در یوتوب Smiley face

فایل صوتی گفتار دوم

پرسش و پاسخ

گفتار سوم: درنگی سنجش‌گرایانه درباره‌ی مفهوم انقلاب
(۶ مارس ۲۰۲۱)

در یوتوب Smiley face

فایل صوتی گفتار سوم

پاسخ به پرسش‌ها

جدول مطالعه‌ای تطبیقی بین دو نظام سرمایه‌داری بازار و نظام سرمایه‌داری سیاسی در دوران جمهوری اسلامی

در تلگرام Smiley faceچنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان


Comments are closed.