تحول مفهوم تئوری انقلاب، سخنرانی مهرداد وهابی در سمینار کانون کنشگران هانوفر
تحول مفهوم تئوری انقلاب، سخنرانی مهرداد وهابی

در سمینار کانون کنشگران هانوفر

به مناسبت ۴۲مین سالگرد انقلاب بهمن ۱۳۵۷

برگرفته از: تارنمای عصرنو

گفتار نخست: ترازنامه‌ی مطالعات بین‌رشته‌ای پیرامون انقلاب
(۲۰ فوریه ۲۰۲۱)

در یوتوب Smiley face

گفتار دوم: درنگی سنجش‌گرایانه درباره‌ی مفهوم انقلاب
(۲۷ فوریه ۲۰۲۱)

بزودی

در تلگرام Smiley faceچنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان


Comments are closed.