بیست و چهارمین گردهمایی درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران

بیست و چهارمین گردهمایی درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران

استکهلم، ٢۵ شهریور ۱۳۹۶ / ١۶ سپتامبر ۲۰۱٧
برگرفته از: تارنمای کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید

نامه‌های زندان (سخنران: مجید نفیسی)

مقایسه‌ی زندان در دو رژیم شاه و جمهوری اسلامی (سخنران: ژاله احمدی)

بازنگری سیاست خشونت به فاصله‌ی سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۶۷(سخنران: ناصر مهاجر)

بررسی تحقیقی وضعیت خانواده‌های جان‌باخته‌گان (سخنران: بهرام رحمانی)

Comments are closed.