سی و سومین سال گشت کشتار تابستان 1367

 

 

 

 

 

 

در سی و سومین سال‌گشت تابستان ۶۷

 

ناصر مهاجر: در ضرورت بازبینی گوشه‌های تاریک تاریخ ایران

محمدرضا نیکفر: دگرگونی در روایت

 

۲۰ شهریور ۱۴۰۰ / ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱

برگرفته از: شبکه همبستگی با مبارزات مردم ایران

 


Smiley face

Smiley face

 

داد و دادخواهی در ۲۸مین گردهمائی درباره کشتار زندانیان سیاسی

 

شهرزاد مجاب: عدالت انقلابی: تئوری و پراتیک در بستر روابطی بس ناعادلانه

ناصر مهاجر: درباره دادخواهی و رابطه آن با جنبش‌های اجتماعی

 

۳ مهر ۱۴۰۰ / ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱

در کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید)

 


Smiley face

Smiley face


 

گزارش گردهمائی

 

 

جنبش دادخواهی

در ۳۳مین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی تابستان ۶۷

یاد جانفشانان دهه‌ی ۶۰ را گرامی می‌داریم

 

ناصر مهاجر: شناسه‌های جنبش دادخواهی این روزگاران

محمدرضا نیکفر: دادخواهی: از که داد می‌خواهیم

 

۱ آبان ۱۴۰۰ / ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱

کمیته‌های یادمان کشتار زندانیان سیاسی در ایران (مونترال و تورنتو در کانارا)

 


Smiley face

Smiley face

در تلگرام Smiley face

نقطه و شما

 

چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

 

Comments are closed.