آنجلا ديويس: مردم به نام او برخاسته اند و نه مى گويند، زنده باد مهسا امينى

پيام بمناسبت قتل مهسا امينى توسط جمهورى اسلامى و در پشتيبانى از اعتراضات مردم ايران

آنجلا ديويس

angela-davis-mahsa-amini

منبع: بیدار زنی
ترجمه: سروناز احمدی
پنج شنبه ٦ اكتبر ۲۰۲۲

Comments are closed.