با همیاری ناصر مهاجر – وحید توکلی

az-uo-sokhan-miguyand-tavakoli

 

شهین توکلی باز‌مانده‌ای از نسل نخستین چریک‌های فدایی خلق بود. او هم در رژیم محمد رضا شاه پهلوی و هم در جمهوری اسلامی، زندانی شد. زندگی‌اش را در ایران گذراند؛ و در مهر ماه ۱۴۰۰ در‌گذشت.
او با مرگ خود انبوه سوگوارانی را به جای گذاشت که بسیاری‌شان او را «انسانی استثنائی» خوانده‌اند و مرگ او را، داغ بزرگ زندگی خود دانسته‌اند.

«مرگ شهین، نقطه‌ی پایان یک زندگی شگفت‌انگیز است. شگفت‌انگیز از آنرو که، هم بنیاد برابری‌طلبانه‌ی زندگی او، و هم داربست اخلاقی آن زندگی در تناقضی چشمگیر با مبانی اخلاقی- ایدئولوژیک حاکم براین دنیا قرار داشت. شگفت‌انگیزاز آنرو که این زندگی بگونه‌ای تراژیک ناهمخوان با زمانه بود…»

این کتاب، تلاشی‌ است برای ترسیم سویه‌هایی از شخصیت او، از نگاه یاران، دوستان و آشناینش.


برای خواندن متن کامل این نوشته، کلیک کنید:

برگرفته از: نشر باران
Jan 12, 2023

Noghteh.org © 1998-2023. All rights reserved. Web design: Homayoun Makoui