گلزار شقایق ها گفتگوی رادیو همبستگی با گلرخ قبادی

 

 

گفتگوی رادیو همبستگی با گلرخ قبادی

گردآورنده و نویسنده‌ی کتاب گلزارِ شقایق‌ها

برگرفته از: تارنمای رادیو همبستگی

 

 

 

برای دریافت کتاب 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

 

Comments are closed.