گلزار شقایق ها گفتگوی رادیو زمانه با گلرخ قبادی

 

 

گفتگوی رادیو زمانه با گلرخ قبادی

گردآورنده و نویسنده‌ی کتاب گلزارِ شقایق‌ها

۶ آبان ۱۳۹۹/ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۰ برگرفته از: تارنمای رادیو زمانه

 

 

 

در تارنمای رادیو زمانه

 

برای دریافت کتاب 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

 

Comments are closed.