و گورستانی چندان بی‌مرز شیار کردند

 

 

و گورستانی چندان بی‌مرز شیار کردند

مهناز متین و ناصر مهاجر

۲۹ اسفند ۱۳۹۹ / ۱۹ مارس ۲۰۲۱ برگرفته از: تارنمای ایران لیبرال

 

 

 

در تارنمای ایران لیبرال

 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

 

Comments are closed.