و گورستانی چندان بی‌مرز شیار کردند

و گورستانی چندان بی‌مرز شیار کردند
مهناز متین ـ ناصر مهاجر

غروبِ يکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ بود که «سيماى جمهورى اسلامى ايران» اعلام کرد:

»۱۵ مفسدِ فى‌الارض‏ و محارب با خدا، ظهرِ امروز در زندان اوين تيرباران شدند‌«.

خبر، مردمى را که هنوز از رويدادها و درگيرى‌هاى چند روز گذشته گيج بودند، گيج‌تر کرد و انديشناک. ماجرا از چه قرار است؟

با چنين پرسش‏هايى مردم به بستر رفتند تا که بامداد خبر هولناکِ ديگرى را بشنوند؛‌ اين بار از «صداى جمهورى اسلامى»:

«۸ تن ديگر از عاملان درگيرى‌هاى روز ۳۱ خرداد، شبِ گذشته در محوطه‌ى زندانِ اوين اعدام شدند«.

نامِ و نشانِ برخى از اعدام‌شدگان براى شهروندان آشنا بود و کم و بيش‏ همه مى‌دانستند که چپ‌گرا هستند يا مجاهد و مخالفِ حکومتِ آخوندها. تار‌‌و‌مارکردن مخالفان آيا آغاز شده است؟ مخالفانى که در پسِ رويدادهاى چند هفته‌ى گذشته، از ميان برداشتن تتمه‌ى آزادى‌ انديشه، بيان و اجتماعات را مى‌ديدند و به اين دليل تظاهراتى برگزار کرده بودند در ۳۰ خرداد۶۰ که تهران را تکان داده بود.

براى سردرآوردن از جزئيات خبر، چاره‌اى نبود جز خواندنِ روزنامه‌هاى حکومتى. روزنامه‌‌هاى غير حکومتى همه به محاقِ تعطيل افتاده بودند و از ۱۷ خرداد حتا ‌انقلاب اسلامى، ‌ميزان، ‌آرمان ملت، جبهه ملى و ‌مردم‌ هم ديگر منتشر نمى‌شد. روزنامه‌هاى حکومتى در همان صفحه‌ى اول خبر را آورده‌ بودند: «اعدامِ انقلابى 23 مهاجمِ مسلح و عامل کشتار مردم‌».[1] و يا: «۲۳ تن از عاملان درگيرى‌هاى پريروز تيرباران شدند‌».[2]

“عاملان ‌درگيرى‌هاى پريروز‌” (سى خرداد ۱۳۶۰) اما خودشان بودند؛ نه نيرويى که همزمان با آغاز رأى‌گيرى مجلس‏ براى عزل ابوالحسن بنى‌صدر از رياست جمهورى به خيابان آمده بود. بازوهاى مسلح و شبه‌مسلح‌شان بود که حرکتِ اعتراضى‌ِ صد‌ها هزار تن از مردم تهران و شهرستان‌ها را به درگيرى کشاند و نه چند صد هزار نفرى که به فراخوانِ ضمنى مجاهدين خلق و هماهنگى‌ِ سازمان‌هاى چپ‌گرا و کانون‌هاى دمکراتيک به طور مسالمت‌آميز در خيابان‌هاى تهران راه پيمودند. پاسدارها و بسيجى‌ها و حزب اللهى‌ها بودند که به صفوفِ راه‌پيمايان آتش‏ مى‌گشايند، گاز اشک‌آور پرتاب مى‌کنند و هر که را به چنگ مى‌آورند، به اسارت مى‌برند و… اکنون، در پى آن شبيخون و کُشتارِ مشکوکِ 23 تن از مخالفان، نوبت به روزنامه‌هاشان رسيده است که وارد ميدان شوند و با وارونه جلوه دادن واقعيت‌، نقشِ خود را در آن برنامه‌ى شوم ايفاء نمايند.

“دادستانى انقلاب جمهورى اسلامى‌ مرکز” درباره‌ى “‌عاملينِ اساسى اغتشاشات 30 خرداد‌” دو اطلاعيه صادر کرد. در اطلاعيه‌ى اول آمده:

«… دادگاه انقلاب جمهورى اسلامى… پس‏ از محاکمه و شور، عده‌اى از مجرمين را که مقابله اينان با اسلام و مسلمين محرز شد و فسادشان در زمين ثابت شد، بر طبق موازين شرع و قانون، محارب با خدا و رسول دانست و به اعدام محکوم کرد. حکم صادره… ظهر ديروز در محوطه‌ی زندان اوين به مرحله‌ی اجراء گذاشته شد… اسامى و جرائم بعضى از معدومين به شرح زير اعلام مى‌گردد‌:


برای خواندن متن کامل این نوشته، کلیک کنید:

برگرفته از: تارنمای ایران لیبرال
۲۹ اسفند ۱۳۹۹ / ۱۹ مارس ۲۰۲۱

Comments are closed.