دکتر مهناز متين

دکتر مهناز متين

دکتر مهناز متین یک پزشک پزشکی مقیم پاریس است. او در زمینه حقوق زنان فعال است این فعالیت ها را در سال 1984 با کمیته دمکراتیک زنان ایران آغاز کرد که بعدها به انجمن بیداری تبدیل شد. او از بنیانگذاران و اعضای هیئت تحریریه نشریه و ناشران نقطه است که در سال 1374 شروع به کار کرد. نوشته های او در مورد جنبش زنان ایران در نشریه نقطه و سایر نشریات (مانند آرش، ایران نامه، باران) به چاپ رسیده است. ، و قهنامه) و وب سایت های اینترنتی. او یکی از سردبیران «گریز گریزناپذیر» (گریز گریز ناپذیر) است که در سال 2008 منتشر شد و مشتمل بر 30 روایت از فرار از جمهوری اسلامی است. مهناز متین به همراه ناصر مهاجر به تحقیق و ویرایش دو جلدی «خیسش زنان ایران در اسفند 57» (قیام زنان ایران، 17 اسفند 1357) پرداختند

Comments are closed.