کشتار بزرگ 1367، زمینه‌ها و پیامدهای


در یوتوب Smiley face

کشتار بزرگ ۱۳۶۷، زمینه‌ها و پیامدها


سخنرانی ناصر مهاجر در گفتارهای برکلی


به مناسبت انتشار کتاب Voices of a Massacre «صداهای یک کشتار»
گردآورنده و ویراستار ناصر مهاجر


۱۷ اسفند ۱۳۹۹ / ۷ مارس ۲۰۲۱

برگرفته از: تارنمای گفتارهای برکلی

برای دریافت کتاب

در تلگرام Smiley faceچنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان


Comments are closed.