کشتار بزرگ 1367، زمینه‌ها و پیامدهای

 

 

کشتار بزرگ ۱۳۶۷، زمینه‌ها و پیامدها

سخنرانی ناصر مهاجر در گفتارهای برکلی

به مناسبت انتشار کتاب Voices of a Massacre «صداهای یک کشتار»

۱۷ اسفند ۱۳۹۹ / ۷ مارس ۲۰۲۱ برگرفته از: تارنمای گفتارهای برکلی

 

Smiley face

Smiley face

برای دریافت کتاب 
 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

 

Comments are closed.