“ملاقات با یک معما”

 

 

”ملاقات با یک معما“

گفت و گو باناصر مهاجر درباره آخرین کتاب جمشید فاروقی

۲۳ تیر ۱۳۹۹/ ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۰ برگرفته از: تارنمای دویچه وله فارسی

 

 

 

در تارنمای دویچه وله فارسی

 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

Comments are closed.