“ملاقات با یک معما”


”ملاقات با یک معما“
گفت و گو باناصر مهاجر درباره آخرین کتاب جمشید فاروقی
۲۳ تیر ۱۳۹۹/ ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۰
برگرفته از: تارنمای دویچه وله فارسی
در تلگرام   

 

چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.Comments are closed.