مراسم بزرگداشت بانو فروغ تاجبخش (مادر لطفی)

 

 

مراسم بزرگداشت بانو فروغ تاجبخش (مادر لطفی)

متن سخنان ناصر رحیم‌خانی در مراسم انجمن حمایت از مادران خاوران

۶ اسفند ۱۳۹۷ / ۲۵ فوریه ۲۰۱۹ برگرفته از: تارنمای عصرنو

 

 

 

در تارنمای عصرنو

 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

 

Comments are closed.