تئاتر ما و قتل‌عام

 

 

 

تئاتر ما و قتل‌عام

ناصر رحمانی نژاد

۱۳ مهر ۱۴۰۰ / ۵ اکتبر ۲۰۲۱

برگرفته از: تارنمای عصرنو

 

 

در تارنمای عصرنو         Smiley face

 

در تلگرام Smiley face

نقطه و شما

 

چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

Comments are closed.