نگاهی از درون به سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران تا انقلاب: معرفی کتاب راهی دیگر
معرفی کتاب راهی دیگر


سخنرانی دکتر تورج اتابکی و دکتر سیاوش رنجبر دائمی
در کتابخانه مطالعات ایرانی لندن ۲ مارچ ۲۰۱۹


۱۴ اسفند ۱۳۹۹ / ۴ مارس ۲۰۲۱

برگرفته از: تارنمای عصرنو

در یوتوب Smiley face

در تلگرام Smiley faceچنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان


Comments are closed.