هفت لائیسیته فرانسوی

هفت لائیسیته فرانسوی

موضوع لائیسیته و محتوا و تاریخ آن همچون مباحث مربوط به سکولاریزاسیون سال‌هاست که مورد توجه و علاقه‌ی شماری از اندیشمندان است.
این نوشته‌ی کوتاه گرچه تاریخ لائیسیته نیست ولی با نگاهی تاریخی به موضوع پرداخته و به برداشت‌های گوناگون و سیر تحولِ دیدگاه‌ها در فرانسه اشاره دارد. ازاین‌رو، می‌تواند نوعی راهنما برای علاقمندان به موضوع باشد. به‌این‌ترتیب، خواهیم دید که در درازنای تاریخ برداشت واحدی از مفهوم لائیسیته وجود نداشته، و نویسنده با تکیه به این واقعیت، ما را از هرگونه برخورد جزم‌گرایانه نسبت به این مقوله برحذر می‌دارد.


  • نام کتاب: هفت لائیسیته‌ی فرانسوی
  • نام نویسنده: ژان بوِبرو
  • مترجمان: تقی تام، بهروز عارفی
  • طرح روی جلد: منیژه تام
  • صفحه‌آرائی و جلد: عباس قیائی
  • سال چاپ: ۲۰۲۱
  • ۲۰۵ صفحه
  • ناشر: آیدا / بوخوم، آلمان
  • شابک: 7-73-981974-3-978


Comments are closed.