به یاد دوستم، شهین توکلی

به یاد دوستم، شهین توکلی

فتان جوکار

۱۲ مهر ۱۴۰۰ / ۴ اکتبر ۲۰۲۱

برگرفته از: تارنمای عصرنو

در تلگرام Smiley face

نقطه و شما


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 


Comments are closed.