کدام مؤمنی؟

 

 

کدام مؤمنی؟

به مناسبت تولد ۹۵ سالگی باقر مؤمنی

سرور علی محمدی

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۵ مه ۲۰۲۱ برگرفته از: تارنمای عصرنو

 

 

 

تارنمای اخبار روز

 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

Comments are closed.