«بشنو از نی» مولوی

«بشنو از نی» مولوی

به سوئدی، فارسی و عربی

خوانش ویدئوئی همراهِ با یادداشت ناصر رحیم‌خانی

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۱۱ مه ۲۰۲۰
برگرفته از: تارنمای عصرنو


در تارنمای عصرنو

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان


Comments are closed.