نقد و بررسی کتاب «باقر مؤمنی، رهروی در راه بی‌پایان»

rounami-rahro-cover

پس از ظهر روز ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۹ برنامه‌ی رونمایی کتابِ باقر مؤمنی، رهروی در راه بی‌پایان که به تازگی از سوی نشر نقطه انتشار یافته و ناصر مهاجر آن را تهیه و ویراسته، در پاریس برگزار شد. گرداننده‌ی این نشست مهناز متین بود.
بر آن شدیم که همه‌ی گفتارهای این نشست را بی‌کم و‌کاست به شکل مجموعه‌ای در اختیار دوستداران تاریخ روشنفکری و سیاسی ایران معاصر قرار دهیم.
شایان بازگویی‌ست که پیش از هر گفتار، مهناز متین در بازشناساندن هر سخنران متن کوتاهی را که نوشته بود به آگاهی شرکت‌کنندگان ‌رساند. آن شناسه‌ها را به همان شکل و ترتیب که او بر زبان راند، در این پرونده بازتابانده‌ایم.
این نیز شایان توجه است که مهرداد وهابی تنها سخنرانی بود که با تکیه بر یادداشت‌هایش سخن‌راند و به این سبب فایل گفتاری سخنرانی وی را می‌شنوید. از حمید فدوی که با دقت ستایش‌آمیزی این گفتار را آماده‌ی پخش ساخت، سپاسگزاریم.

 • ساحل روشن‌اش آرزوست
 • باقر مؤمنی، رهروی در راه بی پایان – ناصر رحیم خانی
 • روشی مدرن، ابتکاری و کم‌نظیر در نگارش خاطرات
 • سرایش رقص پروانه‌ها در تابش نور شمع
 • رونمایی کتاب باقر مؤمنی، رهروی در راه بی‌پایان در هلسینکی
 • تورج اتابکی – از مجموعه‌ی گفتارها در مراسم رونمایی کتاب رهروی در راه بی‌پایان
 • باقر مؤمنی – از مجموعه‌ی گفتارها در مراسم رونمایی کتاب رهروی در راه بی‌پایان
 • محسن یلفانی – از مجموعه‌ی گفتارها در مراسم رونمایی کتاب رهروی در راه بی‌پایان
 • رضا اکرمی – از مجموعه‌ی گفتارها در مراسم رونمایی کتاب رهروی در راه بی‌پایان
 • ناصر رحیم‌خانی – از مجموعه‌ی گفتارها در مراسم رونمایی کتاب رهروی در راه بی‌پایان
 • محمد رضا فشاهی – از مجموعه‌ی گفتارها در مراسم رونمایی کتاب رهروی در راه بی‌پایان
 • ناصر مهاجر – از مجموعه‌ی گفتارها در مراسم رونمایی کتاب رهروی در راه بی‌پایان
 • بنفشه مسعودی – از مجموعه‌ی گفتارها در مراسم رونمایی کتاب رهروی در راه بی‌پایان
 • مهرداد وهابی – از مجموعه‌ی گفتارها در مراسم رونمایی کتاب رهروی در راه بی‌پایان
 • مهناز متین – از مجموعه‌ی گفتارها در مراسم رونمایی کتاب رهروی در راه بی‌پایان

Comments are closed.