رضا دانشور، نقدنویسی چیره‌دست

 

 

رضا دانشور، نقدنویسی چیره‌دست

ناصر مهاجر

۱۳۹۷ / ۲۰۱۸ برگرفته از: فصلنامه باران شماره ۴۴

 

 

 

 

 

در تارنمای رادیو زمانه

 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

Comments are closed.