ناصر مهاجر


ادبیات زندان


کتاب

کتاب زندان، جلد اول. ویراستار: ناصر مهاجر  
……………………………….
کتاب زندان، جلد دوم. ویراستار: ناصر مهاجر  
……………………………….


جستار

فرآیند شکل‌بندی نظام زندان جمهوری اسلامی. ناصر مهاجر، برگرفته از دفتر کانون نویسندگان ایران در تعبید (تابستان ۱۳۹۳)
……………………………….
کشتار بزرگ ۱۳۶۷. ناصر مهاجر، برگرفته از مجله‌ی آرش ۱۱۰  
……………………………….
کشتار ۶۷، پرده‌ی دوم خرداد ۶۰. مهناز متین و ناصر مهاجر، برگرفته از تارنمای گفتگو
……………………………….
جنبش مادران خاوران. ناصر مهاجر، برگرفته از اخبار روز
……………………………….
کشتار بزرگ (به مناسبت انتشار کتاب زندان). ناصر مهاجر، برگرفته از کانون پژوهشی نگاه  
……………………………….
فراموشی و کتمان، آگاهی و وجدان – آیا مرا می‌شناسی؟ مهناز متین و ناصر مهاجر، برگرفته از: تارنمای بیداران ۲ خرداد ۱۳۸۵،
……………………………….


گفتگو

بازخوانی دهه شصت و کشتار زندانیان سیاسی در زندان‌های حکومت اسلامی. گفتگوی رادیو همبستگی با ناصر مهاجر پژوهش‌گر تاریخ   
برگرفته از ویژه‌ی کشتار زندانیان سیاسی در دهه‌ی شصت خورشیدی- تارنمای “نقطه”
……………………………….
اعدام (به مناسبت انتشار کتاب زندان). گفتگوی فرزین ایران‌فر با ناصر مهاجر برگرفته از: رادیو همبستگی  
……………………………….
دهه‌ی شصت (به مناسبت انتشار کتاب زندان). گفتگوی رادیو پیام کانادا با ناصر مهاجر درباره‌ی دهه‌ی شصت، برگرفته از: رادیو پیام   
……………………………….
مروری بر روایت‌های زندان (به مناسبت انتشار کتاب زندان). گفتگوی مجید خوشدل با ناصر مهاجر، برگرفته از: تارنمای گفتگو  
……………………………….
«مادران خاوران» گزینه‌ای سیاسی یا انتخابی حقوق بشری (به مناسبت انتشار کتاب زندان). گفتگوی مجید خوشدل با ناصر مهاجر، برگرفته از: تارنمای گفتگو  
……………………………….
تخریب مزار جانباختگان…حکایت «ما» و دیگران (به مناسبت انتشار کتاب زندان). گفتگوی مجید خوشدل با ناصر مهاجر، برگرفته از: تارنمای گفتگو  
……………………………….
زندان جمهوری اسلامی: دیروز و امروز. گفتگوی پرویز قلیچ‌خانی با ناصر مهاجر، برگرفته از: مجله‌ی آرش شماره‌ی ۷۷  
……………………………….
درباره‌ی شکنجه. گفتگوی محمد رضا معینی با منیره برادران و ناصر مهاجر، برگرفته از: تارنمای بیداران ۸ خرداد ۱۳۹۸  
……………………………….
یادنامه‌نویسی و زندان‌نویسی در جمهوری اسلامی. گفتگوی مهدی اصلانی با ناصر مهاجر، برگرفته از: تارنمای بیداران ۲۴ شهریور ۱۳۹۵  
……………………………….


سخنرانی

بازنگری سیاست خشونت به فاصله‌ی سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۶۷. سخنران: ناصر مهاجر   
برگرفته از ویژه‌ی کشتار زندانیان سیاسی در دهه‌ی شصت خورشیدی- تارنمای “نقطه”
……………………………….
حافظه‌ی تاریخی در جدال با سکوت و دروغ. سخنران: ناصر مهاجر   
برگرفته از ویژه‌ی کشتار زندانیان سیاسی در دهه‌ی شصت خورشیدی- تارنمای “نقطه”
……………………………….

★ ★ ★ ★پژوهش‌ها و نوشتارهای زنان


کتاب

خیزش زنان ایران در اسفند ۱۳۵۷ (در ۲ دفتر). مهناز متین، ناصر مهاجر  
……………………………….
پیکِ سعادتِ نسوان. به کوشش بنفشه مسعودی، ناصر مهاجر  
……………………………….


جستار

در معرفی ماهرخ كسمائى (مينويى)، به مناسبت ٨ مارس روز جهانی زن. مهناز متين، ناصر مهاجر برگرفته از تارنمای گویا   
……………………………….


گفتگو

خیزش زنان در اسفند ۵۷. گفتگوی شهروند با مهناز متین و ناصر مهاجر، نسرین الماسی- فرح طاهری (برگرفته از تارنمای شهروند)  
……………………………….
ریشه‌های تفکیک جنسیتی در ایران. گفتگوی رادیو زمانه با ناصر مهاجر  
……………………………….

★ ★ ★ ★تبعید و ادبیات


کتاب

در تبعید، ۲۳ داستان کوتاه ایرانی. بکوشش ناصر مهاجر  
……………………………….


جستار

رضا دانشور، نقدنویسی چیره‌دست. ناصر مهاجر، برگفته از فصلنامه باران
……………………………….


برگردان

نگار جوادی: من یک مهاجر نیستم، یک تبعیدی هستم. نوشته‌ی: دالیا سوفر. برگرادن به فارسی: ناصر مهاجر، برگرفته از رادیو زمانه
……………………………….
اردشیر محصص کاریکاتوریست ایرانی، در سن هفتاد سالگى در گذشت! داگلاس مارتین (نیویورک تایمز). برگردان از: ناصر مهاجر، برگرفته از عصرنو
……………………………….

★ ★ ★ ★یادمانده‌ها


کتاب

یادنامه‌ی دوست، هوشنگ کشاورز صدر. گردآورندگان ناصر مهاجر و سیروس جاویدی، ژانویه 2020، برگرفته از تارنمای عصرنو   
……………………………….
باقر مؤمنی، رهروی در راه بی‌پایان. گردآورنده و ویراستار ناصر مهاجر بهار ۱۳۹۸/2019، در دو دفتر  
……………………………….
گریز ناگزیر. سی روایت گریز از جمهوری اسلامی ایران. به کوشش میهن روستا، مهناز متین، سیروس جاویدی، ناصر مهاجر ۱۳۸۷/2008، در دو جلد  
……………………………….
آشنای نا آشنا. اکرم فرمهینی (۱۳۹۰- ۱۳۱۶). گردآورنده و ویراستار ناصر مهاجر  
……………………………….
از تهران تا استالین آباد. محمد تربتی. ویراستار ناصر مهاجر  
……………………………….


جستار

نمادی از یک جنبش (۱۳۹۸‌ـ ‌۱۳۱۱). در بزرگداشت مادر قائدی ناصر مهاجر، برگرفته از تارنمای اخبار روز   
……………………………….

هادی جفرودی (۱۳۹۸-۱۳۱۸). ناصر مهاجر، برگرفته از تارنمای عصرنو   
……………………………….

در چرائی رهروی در راه بی‌پایان. گفتار ناصر مهاجر     
به‌مناسبت انتشار کتاب باقر مؤمنی، رهروی در راه بی‌پایان
برگرفته از ویژه‌نامه رونمایی کتاب رهروی در راه بی‌پایان
……………………………….
علی شاهنده: سوسیالیستی انسان‌دوست و پایبند به ارزش‌ها. ناصر رحیم‌خانی ـ ناصر مهاجر
……………………………….
مصیبت. ناصر مهاجر، برگرفته از: مجله‌ی آرش شماره‌ی ۸۳  
……………………………….
Nasser Mohajer In memory of Hammed Shahidian   
……………………………….


گفتگو

«باید بیرون کشید از این ورطه رخت خویش‌…..» داستان فرار و تبعید در «گریز ناگزیر». گفتگوی کیواندخت قهاری با ناصر مهاجر، برگرفته از تارنمای دویچه وله  
……………………………….

★ ★ ★ ★بررسی رویدادهای سیاسی


کتاب

از اصلاحات تا براندازی: تنگناها و چشم‌اندازها. مهرداد باباعلی – ناصر مهاجر  
……………………………….
جنایت و مکافات، درباره‌ی کشتار مجید شریف (پروانه اسکندری، داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده)، ناصر مهاجر  
……………………………….


جستار

زورآزمایی. ناصر مهاجر، برگرفته از عصرنو  
……………………………….
پیوستگی‌ها و گسستگی‌ها. ناصر مهاجر، برگرفته از: مجله‌ی آرش ویژه‌نامه  
……………………………….
پیروزی خاتمی، پیروزی مردم؟ ناصر مهاجر، برگرفته از: مجله‌ی آرش شماره‌ی ۶۲  
……………………………….


گفتگو

ویژه‌گی‌های خیزش دی ۹۶ فرودستان. گفتگو با ناصر مهاجر پژوهش‌گر تاریخ، برگرفته از رادیو همبستگی   
برگرفته از ویژه‌نامه‌ی خیزش مردمی دی‌ماه ۱۳۹۶- تارنمای “نقطه”
……………………………….

★ ★ ★ ★پژوهش‌های تاریخی و جنبش‌های اجتماعی


کتاب

روز سیاه کارگر (رمان)، نخستین رمان ادبیات کارگری ایران. احمدعلی خداداده. پیش‌گفتار و پانوشت‌ها: ناصر مهاجر- اسد سیف  
……………………………….
نقشی از یک دوست، نقشی از یک دوستی. حامد شهیدیان. ویراستار ناصر مهاجر، ۱۳۸۷/2008، (به فارسی و انگلیسی)  
……………………………….
راهی دیگر، روایت‌هایی در بود و باش چریک‌های فدایی خلق ایران. گردآورندگان و ویراستاران: تورج اتابکی ـ ناصر مهاجر  
……………………………….
به زبان قانون، بیژن جزنی و حسن ضیاء ظریفی در دادگاه نظامی. ناصر مهاجر – مهرداد باباعلی  
……………………………….


جستار

امیر پرویز پویان از چشم باقر پرهام. گفتگوی ناصر مهاجر با باقر پرهام، برگرفته از ایران‌نامگ
……………………………….

کارد آجین‌کردن دکتر برجیس. ناصر مهاجر، برگرفته از فصل‌نامه‌ی باران، شماره‌ی ۱۹ و ۲۰ (بهار و تابستان ۱۳۸۷)
……………………………….
تخریب و تخطئه تا کجا؟ (در حاشیه‌ی شبه نقدی بر کتاب راهی دیگر) تورج اتابکی و ناصر مهاجر، برگرفته از تارنمای اخبار روز  
……………………………….
چون دوست دشمن است، شکایت کجا برم؟ (به مناسبت انتشار کتاب راهی دیگر) ناصر مهاجر، برگرفته از تارنمای رادیو زمانه  
……………………………….
تاریخ را چگونه نباید نوشت (مروری بر حاشیه‌نویسی‌های آقای سرکوهی درباره‌ی بیژن جزنی و سازمان فدائی). مهرداد باباعلی و ناصر مهاجر، برگرفته از: مجله‌ی آرش شماره‌ی ۸۰  
……………………………….


گفتگو

جمهوری اسلامی تلاش می‌کند روایت دوباره نویسی‌شده‌ای از تاریخ کشور ارائه کند. گفتگوی احسان منوچهری با ناصر مهاجر، برگرفته از ار اف ای فارسی (چهره‌ها و گفتگوها)   
……………………………….
به مناسبت انتشار “راهی دیگر” (در بود و باش چریک‌های فدائی خلق ایران). گفتگوی رادیو فردا با تورج اتابکی و ناصر مهاجر، در تارنمای “رادیو فردا” (بخش برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک)  
……………………………….
چپ ایران در دهه‌ی چهل (با نگاهی به کتاب به زبان قانون). گفتگوی رادیو همبستگی با مهرداد وهابی و ناصر مهاجر
……………………………….
بهائیان، حقوق شهروندی و کنش روشنفکری. در گفتگو با ناصر مهاجر، در فصل‌نامه‌ی باران، شماره‌ی ۴۲-۴۳ (پاييز ۱۳۹۴)
……………………………….
به مناسبت انتشار «راهی دیگر». گفتگوی کبری قاسمی با تورج اتابکی و ناصر مهاجر، برگرفته از رادیو زمانه  
……………………………….
«باید بیرون کشید از این ورطه رخت خویش‌…..» داستان فرار و تبعید در «گریز ناگزیر». گفتگوی کیواندخت قهاری با ناصر مهاجر، برگرفته از تارنمای دویچه وله  
……………………………….
به مناسبت انتشار “راهی دیگر” (در بود و باش چریک‌های فدائی خلق ایران). گفتگو با ناصر مهاجرنویسنده ، پژوهشگر و فعال سیاسی، در تارنمای “گفتمان سیاسی اجتماعی”  
……………………………….
سند، تاریخ‌نگاری و تاریخ‌سازی. گفتگوی پرویز قلیچ‌خانی با تورج اتابکی و ناصر مهاجر، برگرفته از: مجله‌ی آرش شماره‌ی ۱۰۸  
……………………………….
مصاحبه رادیو همبستگی با ناصر مهاجر در باره کتابِ انوش صالحی، تحت عنوان حماسه سیاهکل و به نام حمید اشرف. برگرفته از: تارنمای گفتگوهای زندان، ۳۰ بهمن ۱۳۹۵  
باز هم درباره‌ی کتابِ حماسه‌ی سیاهکل، گفتگوی ربیع نیکو با ناصر مهاجر. برگرفته از: تارنمای گفتگوهای زندان، ۸ فروردین ۱۳۹۶  
……………………………….

★ ★ ★ ★برگی از تاریخ


جستار

جنایت و مکافات. ناصر مهاجر، برگرفته از “تارنمای عصرنو”
……………………………….
۲۸ مرداد کردستان. ناصر مهاجر، ۲۹ مرداد ۱۳۹۲، برگرفته از رادیو زمانه
……………………………….
خلیل ملکی و جبهه ملی سوم. گفتگوی حمید محامدی با ناصر مهاجر، برگرفته از: نشریه‌ی آزادی (یادمان خلیل ملکی) شماره‌ی ۱۹ و ۲۰  
……………………………….
خردگرائی محمد زکریای رازی. ناصر مهاجر، برگرفته از: دفترهای کانون نویسندگان ایران در “تبعید”، دفتر هفتم  
……………………………….

★ ★ ★ ★گوناگون


گفتگو

کرونا از نگاهی تاریخی. گفتار ناصر مهاجر در وبینار رادیو زمانه
……………………………….

درنگی سنجشگرایانه درباره‌ی نئولیبرالیسم. گفتگوی اخبار روز با مهرداد وهابی و ناصر مهاجر
……………………………….
رشد پوپولیسم در جهان. گفتگوی وحید بدیعی با ناصر مهاجر، برگرفته از رادیو پویا
……………………………….

نگاهی به گذشته و فرآورده‌های تازه‌ی نقطه. گفتگوی وحید بدیعی با ناصر مهاجر، برگرفته از رادیو پویا
……………………………….
بازخوانی انقلاب اکتبر روسیه در صدسالگی. گفتگوی رادیو همبستگی با حضور ناصر مهاجر پژوهش گر تاریخ و مهرداد وهابی اقتصاددان   
برگرفته از ویژه‌ی صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷- تارنمای “نقطه”
……………………………….
در بزرگداشت یکصدمین سالگرد انقلاب اکتبر. مهرداد باباعلی – ناصر مهاجر   
برگرفته از ویژه‌ی صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷- تارنمای “نقطه”
……………………………….
مرحله‌ای نوین در بیداری عرب. گفتگوی آرش با ناصر مهاجر، برگرفته از: مجله‌ی آرش شماره‌ی ۱۰۷  
……………………………….
صلح گواتمالا: پایان یک دوران. ناصر مهاجر، برگرفته از: مجله‌ی آرش شماره‌ی ۵۹  
……………………………….
شبحی که هم‌چنان در گشت و گذار است. ناصر مهاجر، برگرفته از: مجله‌ی آرش شماره‌ی ۶۷  
……………………………….


برگردان

لبخند پیروزی تاریخ از آن تاریخ است. نوشته‌ی: تری ایگلتون. برگرادن به فارسی: ناصر مهاجر، برگرفته از: مجله‌ی آرش شماره‌ی ۸۱  
……………………………….English WorksComments are closed.